Tabela prowizji mBanku

Tabela prowizji z dnia: 01.11.2018 r.

Prowizje Partnerskie - historia zmian

Nazwa produktu

Prowizja dla Partnerów

Uwagi

Prowizja
bezpośrednia
1

Prowizja
partnerska2

POLECANE PRODUKTY

eKonto/eMax/mKonto - podpisanie umowy

 

56 zł

 

----------

Prowizja wypłacana jest za podpisane przez klienta umowy o rachunek. Umowa musi zostać podpisana przez nowego klienta.

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

eKonto/eMax/mKonto - aktywny rachunek

 

65 zł

 

6,50 zł

5 dowolnych transakcji w ciągu 3 pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku. Wszystkie transakcje muszą być wykonane w jednym miesiącu.

eKonto/eMax/eMax plus - BONUS!

 

50 zł

--------------

Bonus otrzyma każdy Partner, który pozyska w okresie od 01.11.2018 roku do 30.11.2018 roku wśród wszystkich pozyskanych klientów minimum 30% aktywnych rachunków, zgodnie z definicją powyżej tj. nowych klientów, którzy wykonają 5 dowolnych transakcji w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia rachunku, jednak wszystkie transakcje muszą być wykonane w ciągu jednego miesiąca.

Kwota bonusu będzie przyznana Partnerowi za każdy otwarty rachunek pod warunkiem pozyskania minimum 30% rachunków aktywnych.

Bonus jest wypłacany dodatkowo, jednorazowo obok standardowej prowizji i będzie naliczony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym klient spełnił warunki.

Przykład: Partner pozyskał 10 klientów, 8 klientów jest aktywnych co daje 80%. Partner otrzyma dodatkowo 10*50zł=500zł.

mBiznes konto - OKAZJA!

135 zł za podpisaną umowę3

5 zł

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

  1. Prowizja bezpośrednia - stawka prowizji podstawowej za sprzedaż z własnej strony www partnera.
  2. Prowizja partnerska - stawka prowizji za sprzedaż poleconego partnera do mBank.net.pl. Prowizja partnerska zostaje przyznana za transakcje które spełniły warunki potwierdzenia transakcji.
  3. Prowizja za podpisaną umowę nie zostanie przyznana jeśli klient w tym samym miesiącu, w którym złożył wniosek rozwiąże umowę. Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  4. Saldo dzienne to saldo utrzymywane na koncie przez minimum jeden pełen (24 godz.) dzień roboczy.

UWAGA!

Wynagrodzenie określone w powyższej tabeli będzie zasilało za pośrednictwem mBank.net.pl konto Partnera Programu Partnerskiego. Zasilanie będzie dokonywane w oparciu o miesięczne rozliczenie prowizyjne przygotowane przez mBank.net.pl na podstawie raportu do dnia 20 każdego miesiąca.

Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy.

Wszystkie kwoty wynagrodzeń podane w powyższej tabeli są kwotami brutto tj. zawierają podatek VAT należny zgodnie z właściwymi przepisami.