Pomoc


Znajdź odpowiedź na interesujące Cię pytanie

Pomoc

Na czym polega Program Partnerski mBanku

W Programie Partnerskim mBanku zarabia się na sprzedaży oferty mBanku za pośrednictwem serwisów www, sklepów oraz wyszukiwarek internetowych.

Co można sprzedawać w ramach Programu Partnerskiego?

Aktualna oferta mBanku dostępna za pośrednictwem Programu Partnerskiego zamieszczona jest na stronie "Produkty" oraz w "Tabeli prowizji".

Czy za rejestrację / udział w programie pobierane są jakieś opłaty?

Nie. Dla Partnerów udział w Programie Partnerskim mBanku jest bezpłatny.

Kto może zostać Partnerem?

W przypadku większości produktów, Partnerem może zostać praktycznie każdy: osoba fizyczna oraz spółka prawa handlowego (firma), której treści będą zgodne z regulaminem Programu Partnerskiego i która uzyska akceptację pracownika Banku. W przypadku chęci współpracy w ramach mBank RATY Partnerem może zostać jedynie firma (bez spółek cywilnych).

Jak zostać Partnerem mBanku?

Należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie mBank.net.pl podając adresy stron internetowych, na których będzie promowana oferta mBanku. Po akceptacji stron przez mBank należy wygenerować i wydrukować Umowę o współpracy oraz niezbędne dokumenty, a następnie wysłać ją do Organizatora. W momencie, kiedy Twoje zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Bank oraz Organizatora, warunkowo aktywujemy Twoje Konto: od tej chwili możesz sprzedawać produkty dostępne w Programie Partnerskim mBanku! Pamiętaj: masz 21 dni na odesłanie dwóch podpisanych egzemplarzy umowy oraz niezbędnych dokumentów (jeśli zarejestrowana została Twoja firma).

Czy każda strona www zostanie zaakceptowana?

Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim mBanku. Jednak nie każda strona www jest akceptowana przez Bank. Aby uniknąć tego, że Twoja strona www zostanie odrzucona, ujawniamy najczęstsze powody odrzucenia. W chwili rejestracji w Programie Partnerskim mBanku zwróć szczególną uwagę na to:

Czy muszę podpisać umowę?

Tak. Udział w Programie Partnerskim wiąże się z podpisaniem Umowy o współpracy. Umowę należy wygenerować po zalogowaniu do Konta Partnera, wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres Organizatora. Wzór umowy możesz znaleźć tutaj.

Co to jest Partnera?

Każdy z uczestników Programu Partnerskiego ma dostęp do specjalnego serwisu internetowego (Konta Partnera), w którym, po zalogowaniu, może znaleźć: materiały promocyjne, statystyki, dokumentacje techniczne, informacje na temat wypracowanej przez siebie prowizji, skontaktować się z Organizatorem, zmienić dane w swoim profilu itp.

Jak identyfikowana jest witryna, z której spłynął wniosek o dany produkt??

Każdy wniosek ma przypisany unikalny kod, właściwy dla konkretnego partnera programu. Dzięki niemu dokładnie widzimy, z czyjej witryny i kiedy spłynął wniosek.

Jak zgłosić organizowaną przez siebie promocję?

Każdy Partner, który organizuje swoją promocję musi ją zgłosić poprzez formularz kontaktowy w koncie Partnera lub bezpośrednio na info@mbank.net.pl do Organizatora Programu Partnerskigo mBanku i otrzymać akceptację banku. W tym celu należy zgłosić stronę www, na której będzie prowadzona promocja oraz przesłać do Organizatorów regulamin promocji.
waga!
Zarówno na stronie www, jak i w regulaminie promocji musi być wyraźna informacja, że organizatorem promocji jest Partner, a nie sam mBank.

Kto jest organizatorem Programu Partnerskiego?

Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma IPA Spółka z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodnia 70, która prowadzi program na zlecenie Banku.