Tabela prowizji za okres od 01.07.2020 do 30.06.2023


Tabela prowizji Programu Partnerskiego mBanku

Tabela prowizji z dnia: 01.07.2020 r.
Ważna do 30.06.2023 r.

Nazwa produktu

Prowizja dla Partnerów

Uwagi

Prowizja
bezpośrednia
1

Prowizja
partnerska2

POLECANE PRODUKTY

eKonto/eMax/mKonto - podpisanie umowy

56 zł

----------

Prowizja wypłacana jest za podpisane przez klienta umowy o rachunek. Umowa musi zostać podpisana przez nowego klienta.

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

eKonto/eMax/mKonto - aktywny rachunek

65 zł

6,50 zł

5 dowolnych transakcji w ciągu 3 pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku. Wszystkie transakcje muszą być wykonane w jednym miesiącu.

mBiznes konto - OKAZJA!

180 zł za podpisaną umowę4

5 zł

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

mRaty

1%

 

Prowizja jest liczona od wysokości udzielonego kredytu.

Bramka płatnicza Paynow

250 zł 

----------

Prowizja wypłacana jest za uruchomienie bramki u klienta.

  1. Prowizja bezpośrednia - stawka prowizji brutto podstawowej za sprzedaż z własnej strony www partnera.
  2. Prowizja partnerska - stawka prowizji brutto za sprzedaż poleconego partnera do mBank.net.pl. Prowizja partnerska zostaje przyznana za transakcje, które spełniły warunki potwierdzenia transakcji.
  3. Prowizja za podpisaną umowę nie zostanie przyznana jeśli klient w tym samym miesiącu, w którym złożył wniosek rozwiąże umowę. Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  4. Saldo dzienne to saldo utrzymywane na koncie przez minimum jeden pełen (24 godz.) dzień roboczy. Za wnioski złożone do 08.11.2022 włącznie obowiązuje stawka 135 PLN. Nowa stawka 185 PLN obowiązuje od 09.11.2022.

UWAGA!

Wynagrodzenie określone w powyższej tabeli będzie zasilało za pośrednictwem mBank.net.pl konto Partnera Programu Partnerskiego. Zasilanie będzie dokonywane w oparciu o miesięczne rozliczenie prowizyjne przygotowane przez mBank.net.pl na podstawie raportu do dnia 20 każdego miesiąca.
Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy.
Wszystkie kwoty wynagrodzeń podane w powyższej tabeli są kwotami brutto tj. zawierają podatek VAT należny zgodnie z właściwymi przepisami.